Τιμές

Ο τιμοκατάλογός μας φαίνεται αναλυτικά στους παρακάτω δύο πίνακες. Για κάθε απορία μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ανοιχτό parking:

Ημέρες Shuttle Valet
1 ημέρα 10€ 20€
2 ημέρες 15€ 25€
3 ημέρες 18€ 30€
4 ημέρες 20€ 35€
5-7 ημέρες 20€ 35€
Επιπλέον ημέρα 2€ 2€

Κλειστό parking:

Ημέρες Shuttle Valet
1 ημέρα 15€ 25€
2 ημέρες 25€ 30€
3 ημέρες 30€ 35€
4 ημέρες 30€ 35€
5-7 ημέρες 35€ 40€
Επιπλέον ημέρα 2€ 2€