Τιμές

Ο τιμοκατάλογός μας φαίνεται αναλυτικά στους παρακάτω δύο πίνακες. Για κάθε απορία μπορείς να έρθεις σε επαφή μαζί μας ανά πάσα στιγμή.

Ανοιχτό parking:

Ημέρες Shuttle Valet
1 ημέρα 10€ 20€
2 ημέρες 15€ 25€
3 ημέρες 25€ 35€
4 ημέρες 30€ 40€
5-7 ημέρες 35€ 45€
Επιπλέον ημέρα 3€ 3€

Κλειστό parking:

Ημέρες Shuttle Valet
1 ημέρα 15€ 25€
2 ημέρες 25€ 35€
3 ημέρες 40€ 50€
4 ημέρες 45€ 55€
5-7 ημέρες 50€ 60€
Επιπλέον ημέρα 4€ 4€